SESI BENGKEL DI PUSAT KEGIATAN GURU SUNGAI BAKAP


PKG Sungai Bakap akan menjalankan beberapa siri Bengkel seperti berikut :

1. Program Tranformasi Chromixium Abad Ke-21 Untuk PdP Bagi Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru Penyelaras ICT (GPICT) Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

> Tarikh: 12 April 2017 (Rabu)   
> Tempat : PKG Sungai Bakap 
>  Masa : 2.00 Petang - 5.00 Petang 

2. Program Tranformasi Chromixium Abad Ke-21 Untuk PdP Bagi Juruteknik Komputer Sekolah / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

> Tarikh: 13 April 2017 (Khamis)   
> Tempat : PKG Sungai Bakap 
>  Masa : 8.00 Pagi - 5.00 Petang 


Sehubungan dengan itu semua yang terlibat dalam Bengkel tersebut diminta hadir. Kerja sama dan Komitmen semua yang terlibat amatlah dihargai.Sekian Terima Kasih.

SESI TAKLIMAT DI PUSAT KEGIATAN GURU SUNGAI BAKAP


PKG Sungai Bakap akan menjalankan beberapa siri Taklimatseperti berikut :

1. Taklimat Untuk Setiausahan Nilam Sekolah

Tarikh   : 20 Februari 2017 (Isnin)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat Panggilan Taklimat

2. Taklimat Untuk Guru Admin VLE Sekolah
Tarikh: 21 Februari 2017 (Selasa)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat PanggilanTaklimat


Sehubungan dengan itu semua yang terlibat dalam Teklimat tersebut diminta hadir. Kerja sama dan Komitmen semua yang terlibat amatlah dihargai.Sekian Terima Kasih.


SIRI MESYUARAT DI PUSAT KEGIATAN GURU SUNGAI BAKAP


PKG Sungai Bakap akan menjalankan beberapa siri mesyuarat yang melibatkan Jawatankuasa Pemaufakatan Aktiviti PKG (Pengetua dan Guru Besar), Guru Perpustakaan dan Media (GPM),Guru Penyelaras Bestari / GICT, dan Juruteknik Komputer (FT17) / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) Sekolah. 

Siri Mesyuarat itu adalah seperti berikut:

1. Mesyuarat Jawatankuasa Pemuafakatan Aktiviti PKG Sungai Bakap Bil. 1/2017 

Tarikh   : 14 Februari 2017 (Selasa)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat Panggilan Mesyuarat

2. Mesyuarat Pengurusan Aktiviti Guru Perpustakaan dan Media (GPM) Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap Bil. 1/2017 
Tarikh: 15 Februari 2017 (Rabu)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat Panggilan Mesyuarat

3. Mesyuarat Pengurusan Aktiviti Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap Bil. 1/2017

Tarikh: 16 Februari 2017 (Khamis)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat Panggilan Mesyuarat

4. Mesyuarat Pengurusan Juruteknik Komputer (FT17) / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29) Sekolah Ahli PKG Zon Seberang Perai Selatan Bil. 1/2017   

Tarikh: 17 Februari 2017 (Jumaat)   
Tempat : Bilik Mesyuarat, PKG Sungai Bakap 
Sila Klik untuk Surat Panggilan Mesyuarat

Sehubungan dengan itu semua yang terlibat dalam mesyuarat tersebut diminta hadir. Kerja sama dan Komitmen semua yang terlibat amatlah dihargai.Sekian Terima Kasih.

BROSUR PKG SUNGAI BAKAP TAHUN 2017


PELAKSANAAN PENYENGGARAAN PERALATAN ICT SEKOLAH-SEKOLAH PULAU PINANG DI BAWAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA TAHUN 2017


1. Sukacita dimaklumkan bahawa Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia sedang dalam usaha untuk mengumpul Maklumat Dan Data berkaitan pelaksanaan penyenggaraan peralatan ICT Sekolah-Sekolah di Pulau Pinang bagi Tahun 2017

3. Sehubungan dengan itu, kerjasama pihak tuan/puan adalah dipohon untuk mengisi aduan kerosakan peralatan ICT sekolah melalui aplikasi STS (Support Ticketing Sysytem) di laman sesawang http://sts.moe.edu.my


4. Sebarang  masalah  atau  kemusykilan,  pertanyaan  boleh  diajukan  kepada  En. Suhaimi  bin  Salleh,  Unit  Pembestarian  Sekolah,  Bahagian  Teknologi  Pendidikan Negeri  Pulau  Pinang  di  talian  04-5736901  samb.  214  atau  0195047187 atau PKG Sungai Bakap.

Kerjasama pihak tuan/puan dalam  perkara ini amatlah  dihargai  dan disanjung tinggi. 

Sekian, terima kasih

HELPDESK 1BESTARINET (ZOOM, OCPE, VSAT, DONGLE YES, FROG VLE)
1. Bagi mengatasi isu tidak dapat no. log atau trouble ticket nombor berkenaan isu 1BestariNet, dipohon kerjasama pihak tuan/puan bahawa pihak sekolah boleh membuat aduan melalui portal https://1bnselfcare.yes.my. Dari situ, pihak sekolah akan dapat no. log/ trouble tiket no. selepas masukkan aduan dalam portal tersebut.
2.  Sekiranya pihak sekolah lupa ID dan password untuk portal tersebut, boleh hubungi Meja Bantuan 1BestariNet- 018-7998787 atau moesupport@ytlcomms.my untuk mendapatkan ID dan password. Pastikan no.log/trouble ticket number perlu direkod dalam buku log sekolah dan maklum kepada PKG untuk dipantau sehingga masalah tersebut selesai.
3.  Manakala bagi jadual pemasangan 1BestariNet, sila hubungi bahagian pemasangan 1Bestarinet di talian 018-799 8771 atau emel moe.install@ytlcomms.my untuk pertanyaan mengenai status/jadual pemasangan 1BestariNet.
4.  Talian Pegawai Operasi (KPM): 018-7997906 / 018-7997904