PENGURUSAN ICTInisiatif ICT

Kewujudan pengurusan ICT di PKG adalah untuk merancang dan menyelaras hala tuju inisiatif ICT pendidikan dan menyediakan sokongan perkhidmatan ICT. Membantu merancang, mengurus, memantau, menilai dan melapor pelaksanaan inisiatif ICT dan khidmat sokongan diperingkat bahagian dan memberi khidmat

sokongan pelaksanaan inisiatif ICT di sekolah.

Khidmat Kepakaran Dan Nasihat

> Menyediakan khidmat kepakaran dan nasihat bagi mempertingkatkan inovasi dan kreativiti teknologi pendidikan di sekolah.
> Merancang pelaksanaan dan memberi khidmat kepakaran serta menyelaras inovasi teknologi pendidikan.
> Membantu pelaksanaan dan memberi khidmat kepakaran serta menyelaras inovasi teknologi pendidikan.
> Membantu memberi khidmat kepakaran teknologi pendidikan di sekolah.

Cara Membuat Aduan Kerosakan Alatan ICT Sekolah KMP

Aduan kerosakan peralatan adalah merangkumi semua alatan ICT yang dibekalkan ke semua sekolah KPM di Negeri Pulau Pinang (tertakluk kepada syarat-syarat Aset Kerajaan dan tatacara penyelenggaraan aset). Pihak sekolah yang ingin membuat aduan perlu mengisi borang Kew.Pa 9 (Borang aset alih kerajaan), borang senarai semak Lampiran A SPPK) dan salinan daftar harta modal (DHM) Kew.Pa 312 (Bahagian A dan B) atau Kew.Pa 2 (Bahagian A) serta Kew.Pa 14. Setiap set borang adalah hanya untuk setiap 1 alatan.

Terdapat carta alir aduan kerosakan alatan (pdf) dan contoh pengisian borang-borang berkaitan untuk rujukan pihak sekolah.

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT > Aduan Kerosakan Peralatan ICT Sekolah KPM Untuk Tahun 2014 

________________________________________________________________________________________________


APA ITU DASAR KESELAMATAN ICT?

Dasar keselamatan ICT (DKICT) adalah merupakan peraturan-peraturan yang mesti dibaca, difahami dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT). Dasar ini juga menerangkan kepada semua pengguna mengenai peranan dan tanggungjawab dalam melindungi aset ICT. DKICT meliputi semua sumber atau aset ICT. Aset ICT terdiri daripada perkakasan, perisian, perkhidmatan, data atau maklumat dan manusia.

PRINSIP-PRINSIP DKICT
Prinsip-prinsip yang menjadi asas kepada DKICT yang perlu difahami adalah seperti akses atas dasar perlu mengetahui; hak akses minimum; akauntabiliti; pengasingan; pengauditan; pematuhan; pemulihan; dan saling bergantungan

TUJUAN
Dasar ini bertujuan menerangkan peraturan-peraturan yang mesti dibaca, difahami dan dipatuhi dalam menggunakan aset teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM).

SKOP
Dasar Keselamatan ICT KPM ini merangkumi perlindungan semua bentuk maklumat kerajaan yang dimasukkan, diwujud, dimusnah, disimpan, dijana, dicetak, diakses, diedar, dalam penghantaran, dan yang dibuat salinan keselamatan. Ini akan dilakukan melalui pewujudan dan penguatkuasaan sistem kawalan dan prosedur dalam pengendalian semua aset ICT.

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Dasar Keselamatan ICT (DKICT)   

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Modul Kedatangan Murid Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) Melalui SPS Lite Menggunakan Aplikasi Android / IOS 


Assalamualaikum / Salam Sejahtera,

Dimaklumkan Modul Kedatangan Murid didalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) melalui SPS Lite menggunakan Aplikasi Android/IOS tidak dapat digunakan buat masa ini dan Pihak Sekolah perlu mengisi menggunakan komputer (PC) melalui URL : https://sps.1bestarinet.net/. 

Sekian terima kasih. Segala Kesulitan Amat dikesali.

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Garis Panduan Penukaran Kata Laluan YES Dongle ID* Sila Klik :  Garis Panduan Penukaran Kata Laluan YES Dongle ID

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Laporan Pengisian Penarafan Smart School Qualification Standard (SSQS) Tahun 2014

* Sila Klik :  

Laporan SSQS pada 21 Ogos 2014
Laporan SSQS pada 22 Ogos 2014 
Laporan SSQS pada 28 Ogos 2014 

__________________________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Peringatan Mengenai Pelaksanaan Penarafan Smart School Qualification Standards Tahun 2014 

* Sila Klik :  Surat 
__________________________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Smart School Qualification Standards Tahun 2014 


* Sila Klik :  SSQS Tahun 2014

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Kemaskini Data Maklumat Komputer Sekolah Bagi Sekolah Ahli Kawasan PKG Sungai Bakap Tahun 2014 

Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Guru Penyelaras ICT (GPICT) / Juruteknik Komputer Sekolah di pohon untuk melaksanakan pengemaskinian dan pengisian Data Maklumat Makmal Komputer Sekolah selewat-lewatnya 30 Mei 2014 (Jumaat)

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Manual Sistem Pengurusan ICT Sekolah (ICTS) 

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Kutipan Data Laporan Penggunaan Pusat Akses Dan Penggunaan Makmal Komputer Sekolah Tahun 2014 

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.Sukacita dimaklumkan PKG Sungai Bakap mengumpul data laporan penggunaan pusat akses dan penggunaan makmal komputer sekolah. Sehubungan dengan itu, borang tersebut boleh dimuat turun melalui Perkongsian Pintar PKGsb :


Borang tersebut hendaklah diisi dan dilengkapkan oleh pihak sekolah dan di hantar semula kepada PKG Sungai Bakap sebelum atau pada 05 hb setiap bulan.

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Keputusan Penuh Smart School Qualification Standarrds (SSQS) Tahun 2013


________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Pengisian Dan Pengemaskinian Data Sistem Maklumat Guru Perpustakaan Media, Guru Penyelaras Bestari / Guru Penyelaras ICT, Juruteknik Komputer Dan N17 Pusat Sumber Sekolah
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Contoh Surat Penamatan Talian Interim TM School Broadband 

Adalah dimaklumkan, sekiranya pihak sekolah telah menerima Talian 1BestariNet dan ianya telah juga diaktifkan. Pihak Sekolah dinasihatkan supaya menamatkan Talian Interim TM School Broadband selepas 30 hari tarikh tempoh beroperasi bagi mengelakkan pembayaran sebanyak 2 perkhidmatan talian internet dalam satu masa.

Bersama ini disertakan Contoh Surat Penamatan Talian Interim TM School Broadband

 

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Makmal Mudah Alih Chromebook : Aduan Sekolah 


Kepada sekolah yang telah menerima Peralatan Makmal Mudah Alih Chromebook 

Merujuk surat : 

BTP => KP(BTP-PENT) S/8800/50/27-1(31) 
YTL Comumunications Sdn. Bhd.=> YTL/CB/PC6

Untuk makluman, pembekalan peralatan makmal mudah alih chromebook yang menghadapi masalah dan isu perlu dilaporkan dengan menggunakan 1bnselfcare supaya dapat diselesaikan oleh pihak syarikat YTL Comumunications Sdn. Bhd. (YTLC).

Pihak sekolah yang ingin membuat aduan kerosakan terus ke portal https://1bnselfcare.yes.my dengan menaip username dan password seperti berikut: 

username : kod sekolah
password : Fr0gasi@  

Berikut adalah langkah-langkah membuat aduan menggunakan 1bnselfcare:
  1. Layari laman 1bnselfcare: https://1bnselfcare.yes.my/
  2. Masukkan username: MBC2060 dan Password: Fr0gasi@ 
  3. Klik Log-in
  4. Pilih Tab SUPPORT
  5. Pilih menu INCIDENTS
  6. Pilih CREATE INCIDENT
  7. Masukkan maklumat aduan
  8. Klik SAVE Simpan NOMBOR REPORT untuk rujukan 

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Portal e-Kelas (Maxis Online Education Portal) 
* Sila Klik :  Portal e-Kelas


________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Portal e-GURU KPM 


* Sila Klik :  Portal e-Guru

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Ujian Kompetensi ICT KPM Untuk Semua Pentadbir Dan Guru Secara Dalam Talian Kementerian Pendidikan Malaysia 


* Sila Klik :  Ujian Kompetensi ICT KPM
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Borang Data Kutipan Inisiatif ICT Tahun 2013  

* Sila Klik :  Perkongsian Pintar > Pengurusan ICT > Borang Data Inisistif ICT Tahun 2013


Borang tersebut hendaklah diiisi dan dilengkapkan oleh pihak sekolah dan dihantar kepada Pusat Guru Sungai Bakap sebelum atau pada 18 Oktober 2013

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Tatacara Untuk Mendaftar Guru Dan Murid Dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)  

* Sila Klik :  Perkongsian Pintar > Pengurusan ICT > Bahan dan Modul SPS > Tatacara untuk mendaftar guru dan murid dalam Sistem SPS

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Bahan Perkongsian Pintar PKGsb berkenaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS)

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Penarafan Pembestarian Sekolah Menggunakan Smar School Qualification Standards (SSQS) Tahun 2013 

* Sila Klik :  Perkongsian Pintar > Pengurusan ICT > SSQS > Taklimat SSQS Tahun 2013

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Maklumat Semakan Status Talian 1BestariNet Sekolah KPM 2013


Assalamualaikum Dan Selamat Sejahtera

Untuk makluman tuan/puan, pihak sekolah yang menggunakan talian Yes 4G 1BestariNet perlu menghantar laporan status talian internet 1BestariNet setiap 5 haribulan tiap-tiap bulan. Pihak sekolah perlu membuat speedtest dan ping ke DNS atau mana-mana URL contohnya ping 8.8.8.8 dan membuat cetakan skrin secara mingguan sekurang-kurangnya 4 kali sebulan.

Laporan perlu dikemukakan ke emel PKG Sungai Bakap di alamat pkg_sg_bakap@moe.edu.my atau terus hantar ke PKG Sungai Bakap. Sekolah perlu muat turun borang dibawah dan diisi dengan lengkap sebelum menyerahkan kepada PKG Sungai Bakap. Borang yang telah diisi perlu disertakan dengan cetakan print screen bacaan ping dan print screen speed test kelajuan download dan upload.

Arahan.

1) Isi borang status talian internet
2) Print screen ping ke DNS atau ke google 8.8.8.8
3) Print screen download upload di speedtest.net

Muat turun borang berkaitan di bawah :


Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT > Maklumat Semakan Status Talian Internert 1BestariNet Sekolah KPM Tahun 2013

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Maklumat Semakan Status Talian Internet TM School Broadband Sekolah KPM Tahun 2013            
Assalamualaikum Dan Selamat Sejahtera

Untuk makluman tuan/puan masih terdapat 172 buah sekolah di Pulau Pinang yang belum menerima perkhidmatan 1BestariNet atas sebab kedudukan sekolah berada di luar kawasan liputan 4G YTL. Jesteru itu, KPM telah melanjutkan tempoh penggunaan SchoolBroad Band secara interim sehingga perkhidmatan 1BestariNet diberikan kepada sekolah berkenaan. Mulai Jan 2013 BTPN dipertanggungjawabkan untuk menguruskan pembayaran bil berkenaan.

Bagi melancarkan proses pembayaran bil tersebut dan mengatasi masalah-masalah berbangkit maka BTPN Pulau Pinang akan mengadakan taklimat penyelarasan Internet Secara Interim pada ketetapan berikut:

Tarikh : 08 April 2013
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Dewan Sekolah Kebangsaan Pokok Sena

Perhatian kepada juruteknik komputer sekolah dan guru penyelaras bestari/ guru ICT sekolah. Borang maklumat semakan status talian internet tempoh interim dan 1Bestarinet sekolah KPM Tahun 2013 telah diedarkan kepada sekolah-sekolah oleh JPN Pulau Pinang. Tanggungjawab pihak sekolah perlulah melengkapkan maklumat dengan betul dan tepat. Pengesahan perlu dibuat oleh pihak pentadbir sebelum mengemukakan borang kepada pihak PKG Sungai Bakap. Sila kemukakan borang maklumat ini kepada pihak PKG Sungai Bakap sebelum atau pada 2 haribulan setiap bulan
 
Sila laksanakan ujian test speed dan ping ke DNS 202.188.0.133 -t atau 10.251.3.2 -t dan buat cetakan print skrin. sertakan bersama borang berkenaan.

1. sekiranya radas/peralatan rosak sila kemukakan no log aduan kerosakan yang dibuat.
2. No Tel SBB dan No akaun sila rujuk senarai “Sekolah taklimat SBB”yang disertakan.

No Tel SBB dan No akaunMuat turun borang berkaitan di bawah :

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT > Maklumat Semakan Status Talian Internet School Broadband Sekolah KPM Tahun 2013

________________________________________________________________________________________________


MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap
  
Laporan Pusat Akses Sekolah                

Assalamualaikum Dan Selamat Sejahtera

Perhatian kepada juruteknik komputer sekolah dan guru penyelaras ICT/ guru ICT sekolah. Minta jasa baik Tuan/ Puan untuk menghantar laporan penggunaan Pusat Akses ke PKG Sungai Bakap. Laporan tersebut perlu dikemaskini dan dihantar secara hard copy dan soft copy kepada PKG Sungai Bakap untuk tujuan rekod, seterusnya pihak PKG akan mengesahkan sebelum menghanatar ke unit ICT BTPN Pulau Pinang. Hard copy perlulah dicop dan disahkan oleh ketua jabatan masing-masing sebelum dihantar ke PKG Sungai Bakap. Soft copy perlu dihantar ke pkg_sg_bakap@moe.edu.my. Bagi sekolah yang tidak mempunyai salinan soft copy borang laporan pusat akses boleh muat turun.

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT > Laporan Penggunaan > Pusat Akses Sekolah
________________________________________________________________________________________________

 MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Aduan Kerosakan Peralatan ICT Sekolah Tahun 2013               

Assalamualaikum Dan Salam Sejahtera

Pihak BTPN Pulau Pinang telah mengedarkan siaran bersama borang yang berkaitan kepada semua sekolah KPM di Pulau Pinang pada 10 Januari 2013 meminta agar pihak pentadbiran sekolah membuat aduan kerosakan peralatan ICT kepada Pusat Kegiatan Guru Nibong Tebal dengan melengkapkan :

1. Kew PA 9 – dilampirkan
2. Borang Senarai Semak Lampiran A (SSPK) – Dilampirkan
3. Salinan Daftar Harta Modal (DHM) – Kew 312 (Bahagian A dan B) atau Kew PA 2 (Bahagian A dan B
serta Kew PA 14)

Semua laporan/aduan kerosakan perlu dikemukakan kepada PKG Sungai Bakapmsebelum atau pada 25 Januari 2013. Hal demikian adalah bagi membolehkan pihak BTPN Pulau Pinang menyediakan data keperluan peryelenggaraan 2013.

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT > Aduan Kerosakan Peralatan ICT Sekolah KPM

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

Penarafan dan Pengemaskinian Data Sistem Maklumat Guru Penyelaras Bestari (GPB) bagi Tahun 2013 ________________________________________________________________________________________________

Bahan Perkongsian Pintar PKGsb Untuk Guru Penyelaras ICT (GPICT) / Guru Penyelaras Bestari (GPB) / Juruteknik Komputer Sekolah 

Klik Perkongsian Pintar PKGsb > Pengurusan ICT

________________________________________________________________________________________________


  Pekeliling ICT untuk rujukan Sekolah

* Sila Klik : Perkongsian Pintar > Pengurusan ICT > Pekeliling ICT 

----------------------------------------- -----------------------------------------