PENGURUSAN ICTMerancang Dan Menyelaras Inisiatif ICT Dalam Pendidikan Serta Menyedia, Melaksana Dan Memantau Perkhidmatan Sokongan ICT Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran.


Makluman Untuk Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

PENARAFAN PEMBESTARIAN SEKOLAH MENGGUNAKAN SMART SCHOOL QUALIFICATION STANDARTS (SSQS) TAHUN 2015
Pengisian Penarafan Secara Online  :  06 JULAI SEHINGGA 21 OGOS 2015

BORANG DATA INISIATIF ICT SEKOLAH-SEKOLAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA (KPM) 
Sila Klik :  Borang Data Inisiatif ICT Sekolah-Sekolah KPM

ADUAN KEROSAKAN DONGLE TAHUN 2015
 Sila Klik :  https://docs.google.com/forms/d/1d5ORNxydHFEe5iUzfyosziWdFFE6iMdCDhvf19LRFZw/viewform

KAJI SELIDIK GURU PENYELARAS BESTARI (GPB) / GURU PENYELARAS ICT (GPICT) / JURUTEKNIK KOMPUTER SEKOLAH (FT)
 Sila Klik :  https://docs.google.com/forms/d/1OZP7LeJ-RkYnVtJDRZKUU4w3Pi5FcCVtpnjS6B-W7kg/viewform

PENANGGUHAN TAKLIMAT DAN PENYERAHAN CD MBMMBI BAGI PENGGUNAAN TAHUN 2015
 Sila Klik Untuk Surat

TAKLIMAT DAN PENYERAHAN CD MBMMBI BAGI PENGGUNAAN TAHUN 2015
* Taklimat Dan Penyerahan CD MBMMBI Bagi Tahun 2015 dibatalkan dan di tunda ke tarikh yang akan diberitahu kelak

SURAT SIARAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BIL. 21 TAHUN 2014 : PELAKSANAAN SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)
Link muat turun:
 http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/circularfile/2014/circularfile_file_001196.pdf
Sumber daripada:
 http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?page=1&id=1019

Diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian

PERPINDAHAN ALAMAT PENGURUSAN SEKOLAH (SPS) TAHUN 2015
 Adalah dimaklumkan bahawa Sistem Pengurusan Sekolah di alamat apps4.moe.gov.my/sps/
sudah berpindah ke alamat baharu di http://sps.moe.gov.my.


Unit Pengurusan Maklumat Jabatan Pendidikan Pulau Pinang