PENGURUSAN ICT
Merancang Dan Menyelaras Inisiatif ICT Dalam Pendidikan Serta Menyedia, Melaksana Dan Memantau Perkhidmatan Sokongan ICT Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran.