PENGURUSAN ICT

_______________________________________________________________________________________________


Merancang Dan Menyelaras Inisiatif ICT Dalam Pendidikan  Serta Menyedia, Melaksana Dan Memantau  Perkhidmatan Sokongan ICT Untuk Pengajaran Dan Pembelajaran.
___________________________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Penarafan Pembestarian Sekolah Menggunakan Smart School Qualification Standarts (SSQS) Tahun 2015  
http://btpnpp.com/ssqs2015/index.php
> Pengisian Penarafan Secara Online  :  06 JULAI SEHINGGA 21 OGOS 2015
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Borang Data Inisiatif ICT Sekolah-Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) 

> Sila Klik :  Borang Data Inisiatif ICT Sekolah-Sekolah KPM

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Aduan Kerosakan Dongle Tahun 2015

> Sila Klik :  https://docs.google.com/forms/d/1d5ORNxydHFEe5iUzfyosziWdFFE6iMdCDhvf19LRFZw/viewform

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Kaji Selidik GPM / GPB / GICT / Juruteknik Komputer Sekolah

> Sila Klik :  https://docs.google.com/forms/d/1OZP7LeJ-RkYnVtJDRZKUU4w3Pi5FcCVtpnjS6B-W7kg/viewform

________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Penangguhan Taklimat Dan Penyerahan CD MBMMBI Bagi Penggunaan Tahun 2015 

> Sila Klik Untuk Surat
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Taklimat Dan Penyerahan CD MBMMBI Bagi Penggunaan Tahun 2015 

> Sila Klik Untuk Surat

* Taklimat Dan Penyerahan CD MBMMBI Bagi Tahun 2015 dibatalkan dan di tunda ke tarikh yang akan diberitahu kelak
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 

Link muat turun:
http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/circularfile/2014/circularfile_file_001196.pdf

Sumber daripada:
http://www.moe.gov.my/v/surat-siaran-view?page=1&id=1019

Diterbitkan oleh Bahagian Pengurusan Sekolah Harian
________________________________________________________________________________________________

MAKLUMAN
Sekolah Ahli PKG Sungai Bakap

 Perpindahan Alamat Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) 2015 

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

Adalah dimaklumkan bahawa Sistem Pengurusan Sekolah di alamat apps4.moe.gov.my/sps/
sudah berpindah ke alamat baharu di http://sps.moe.gov.my.


Unit Pengurusan Maklumat
Jabatan Pendidikan Pulau Pinang

________________________________________________________________________________________________
 

----------------------------------------- -----------------------------------------